دکتر ایرانشاه: 09129317055 دکتر پیروز: 09146366505

خدمات ما

مدرک کاردانی
مدرک کاردانی یا همان فوق دیپلم این مدرک در سیستم دانشگاه آزاد ثبت شده و قابلیت استعلام و ارائه به ارگان های دولتی را دارد.
مدرک کارشناسی
مدرک کارشناسی دانشگاه یا لیسانس این مدرک معتبر بوده و فایل فیزیکی و غیر فیزیکی آن وجود دارد و امکان استعلام آن وجود دارد.
کارشناسی ارشد
مدرک کارشناسی ارشد یا فوق لیسانس شامل اعتبار و قانونی است که در سیستم دانشگاه آزاد ثبت شده است و قابلیت استعلام دارد این مدارک ریز نمرات نیز در آن ها وجود دارد.
مدرک دکتری
مدرک دکتری شامل تمام رشته های دانشگاهی می شود و در سیستم دانشگاه ثبت و دانشنامه و ریز نمرات و قابلیت استعلام را دارا می باشد.

چند کلمه درباره ما

سایت www.pnuac.xyz در زمینه ارائه مدرک تحصیلی معتبر و قانونی با استعلام از دانشگاه پیام نور فعالیت دارد. ما می توانیم براساس نیاز شما برای شما مدرک کاردانی با استعلام، کارشناسی با استعلام، کارشناسی ارشد با استعلامو دکتری با استعلام را تهیه و در اختیارتان قرار دهیم.

در کنار ارائه مدرک تحصیلی معتبر با استعلام و قانونی، ما می تواینم برای شما مجوز انواع داروخانه و مطب را تهیه کنیم. تمامی مدارک و مجوزاتی که ارائه می دهیم کاملا قانونی بوده و جای هیچگونه نگرانی وجود ندارد.